Deze Verbetercheck geeft het veilig werken met gevaarlijke stoffen in de metaalbranche een flinke impuls.

Ter uitbreiding op haar tools om werknemers de metaalbranche veiliger en gezonder te laten werken heeft 5xbeter de verbetercheck Gevaarlijke stoffen gelanceerd.

Bekijk project live!

Project beschrijving

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, door inademing, inslikken of huidcontact. Dit kan klachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende schade bij langdurige blootstelling.

De leden van 5xbeter en FME zijn volgens de Arbowet verplicht de gevaarlijke stoffen te inventariseren en registreren, beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen. De nieuwe verbetercheck Gevaarlijke stoffen helpt bedrijven aan deze tijdrovende verplichting te kunnen voldoen door de volgende stappen te doorlopen:

  • Inventariseren en registreren van gevaarlijke stoffen
  • Checken of er veilig met deze stoffen wordt gewerkt
  • Nemen van maatregelen voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen
  • Waarborgen van de veilige werkwijzen op de werkvloer

Eleven heeft voor 5xbeter de verbetercheck Gevaarlijke Stoffen gerealiseerd die leden van de Metaalunie en FME exclusief kan helpen om aan deze tijdrovende verplichting te kunnen voldoen. De huidige database bevat veilige werkwijzen voor de meest voorkomende gevaarlijke stoffen die in de metaal worden gebruikt, en biedt indien bekend en beschikbaar minder schadelijke alternatieven. In de nabije toekomst wordt deze database uitgebreid, om de gevaren van een product te beperken of zelfs te verwijderen. 

 

Specificaties

Connected

TOOLBOX WMS

Techniek

Java 8 voor maatwerk onderdelen
Spring Boot en MVC webframework
Spring Data JPA voor overzichtelijke repositories
Spring Security authenticatie en authorisatie

Online

2017

Benieuwd wat ons beweegt? Lees ons blog!

Meer lezen over waar onze passie ligt en wat ons bezig houdt. Surf dan eens rustig door ons blog en reageer op artikelen die onze medewerkers op het blog plaatsen.