Het Plan van Aanpak brengt een organisatie in beweging

Het Plan van Aanpak word gegenereerd op basis van de geconstateerde knelpunten, de mogelijke risico’s en de daarbij behorende adviezen om deze risico’s te beperken. Een gebruiker kan de te nemen acties toevoegen aan deze knelpunten en er direct een verantwoordelijke binnen het bedrijf aan toekennen. Vanuit het Plan van Aanpak kan een eigen tijdschema gemaakt worden waarbinnen de geconstateerde risico´s worden opgelost. Hierbij moeten de grootste risico´s als eerste worden opgelost.

Overzicht per thema

Per thema is overzichtelijk weergegeven hoeveel vragen er zijn beantwoord, hoeveel risico's dit met zich mee brengt en hoeveel van deze risico's al beperkt zijn door de inzet van oplossingsgerichte acties

Risicoklassen

Elk risico is vooraf ingedeeld in een bepaalde risicoklasse. Deze klassen kunnen samen met de vragen, vooraf worden geimporteerd in het systeem. De gebruiker kan hier echter naar eigen inzicht de risicoklasse aanpassen middels een onderbouwing. Door de risico's in te delen, is er ook een duidelijk overzicht op prioriteit binnen het Plan van Aanpak . 

Adviezen

Om de risico's te kunnen beperken, worden er verschillende adviezen voorgesteld. Deze adviezen, kunnen samen met de vragen, vooraf worden geimporteerd in het systeem. De gebruiker kan ervoor kiezen een voorgesteld advies op te volgen, of te kiezen voor een eigen aanpak.

Actie

De gekozen aanpak om een risico te beperken kan worden omgezet in een actie. Elke actie kan worden toegekend aan een verantwoordelijke. Ook kan er een begin en einddatum worden toegekend om de opvolging ook te kunnen plannen. Het systeem kan de gebruiker automatisch herrinneren aan de openstaande acties. Hierdoor zal de opvolging ook eerder plaatsvinden en bijdragen aan een meer veilige werkomgeving.

De gekozen oplossingen kunnen worden toegevoegd aan de te nemen acties en worden bijgestaan met extra documenten of foto's van de situatie. Hierna kan de actie kan worden afgemeld als gereed.