Inventarisatie van de huidige situatie

Logische en eenvoudige vraagstelling is van belang voor een optimale inventarisatie. Samen met onze klant zorgen we ervoor dat de gebruiker de inventarisatie snel en eenvoudig kan doen door gebruik te maken van antwoord afhankelijke verwijzingen

Inrichten en importeren


Het opstellen van een inventarisatie van een RI&E is een tijdrovend proces. Veelal worden er in overleg met meerdere instanties de vragen, de bijbehorende risico's en de te nemen maatregelen in kaart gebracht en is dit binden voor een erkenning. Eleven kan deze vragen direct in de applicatie importeren. Hiermee zijn alle thema's, modules, vragen, afhankelijkheden, toelichtingen, adviezen, bijbehorende risico's en risicoklassen in één keer volledig ingericht in het systeem.

Afhankelijkheden


Het kan voorkomen dat er, na het beantwoorden van een vraag, afhankelijk van het gekozen antwoord een andere serie vragen moet worden doorlopen. De applicatie voorziet in deze mogelijkheid, bij het inrichten en importeren van de informatie kunnen wij dit eenvoudig meenemen. hierdoor ervaart de gebruiker ook de vragen als meer intuitief en hoeft deze niet onnodig tijd te besteden aan inventarisatie op onderdelen die niet van toepassing zijn op zijn/haar bedrijf


Vraagstelling


Gebruikers kunnen de vragenschermen eenvoudig doorlopen. Per scherm kan de gebruiker de vraagstelling en de eventuele toelichting direct behandelen (de toelichtingen kan door een beheerder worden bijgestaan met meerdere foto's). Er kan een antwoord op de vraag inclusief een toelichting op het antwoord worden gegeven. De antwoorden en toelichtingen wordt automatisch opgeslagen in de applicatie, wanneer de gebruiker naar een volgende vraag navigeert of terugkeert naar het overzicht. Aan de hand van het antwoord van de vragen, bepaalt de applicatie of dit een risico met zich mee brengt. Aan het einde van een module heeft de gebruiker de mogelijkheid om direct de mogelijke risico's te behandelen, of door te gaan naar het volgende thema.


Voortgang


In het overzichtsscherm is direct de voortgang inzichtelijk van de inventarisatie van een afdeling of vestiging. Per thema is duidelijk welke vragen er al zijn beantwoord en voor welke vragen er nog aandacht nodig is. Vanuit het overzicht kan de gebruiker direct naar de betreffende vraag navigeren om deze te beantwoorden  

Thema's en modules


Een RI&E bestaat veelal uit verschillende categorieen, in onze applicatie thema's genoemd. Voorafgaand aan een inventarisatie kan een gebruiker aangeven welke thema's op zijn/haar bedrijf van toepassing zijn. Wanneer er thema's worden uitgeschakeld, zal de gebruiker daar tijdens de inventarisatie als in het Plan van Aanpak ook niet meer mee belast worden.