Overzichtelijk dashboard

Een online RI&E is dé tool om risico's in kaart te brengen en eenvoudig maatregelen te kunnen treffen. Onze online toepassing maakt de toegang tot de onderdelen van de RI&E toegankelijk voor iedereen. HIermee heeft de gebruiker snel en eenvoudig inzicht op de huidige situatie door de real-time informatie.

Voortgang


Nadat een gebruiker is ingelogd toont de applicatie het dashboard. In het dashboard is direct de voortgang inzichtelijk van de inventarisatie van een afdeling of vestiging. Naarmate de gebruiker meer onderdelen heeft afgrond, zal de voortgang automatisch worden bijgewerkt

Gegevensbeheer


Een bedrijf heeft de mogelijkheid haar eigen bedrijfsinformatie te beheren. Vanuit een overzicht kunnen verschillende bedrijfsgegevens worden beheerd, zoals aanpassingen aan NAW gegevens, contactpersonen en gegevens voor de toegang van de RI&E

Afdelingen en/of vestigingen


In het systeem kunnen meerdere afdelingen of vestigingen worden gedefinieerd. Hiermee kan elke afzonderlijke afdeling of vestiging een eigen inventarisatie, Plan van Aanpak, Functie RI&E en eindrapportage opstellen. 

Toegang voor adviseurs


Naast het toevoegen van een meekijkgebruiker, is er ook de mogelijkheid om een externe adviseur toe te kennen. Deze adviseur kan meekijken, adviseren of meehelpen met het invullen van de RI&E. Vanuit een overzicht kunnen de verschillende externe gebruikers worden toegekend en automatisch per mail worden uitgenodigd. Dit alles uiteraard in de huisstijl van uw organisatie!