Een online platform voor uw RI&E

Altijd inzage, direct actie ondernemen, veiliger werken

Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie. Elk bedrijf is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Met een RI&E worden de risico’s voor werkenden, gezinsleden en bezoekers van een bedrijf in kaart gebracht. Het is een goede manier om het ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid in de hand te houden en om ongevallen te voorkomen.

Ondernemers uit verschillende branches die zélf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) willen uitvoeren, kunnen daarvoor gebruikmaken van de RI&E online applicatie van Eleven. Voor werknemers is er een eigen versie waarin zij kunnen kennismaken en experimenteren met het instrument. 

De RI&E is een praktisch instrument om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en daar waar nodig en mogelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de arborisico's te verminderen. 

Afdelingen of vestigingen

Elk bedrijf of vestiging een eigen RI&E

De bedrijven kunnen in het systeem zelf meerdere afdelingen of vestigingen definiëren. Daarmee kan een bedrijf voor elke afzonderlijke afdeling of vestiging een eigen inventarisatie, Plan van Aanpak, RIE per functie en/of functiegroep en eindrapportage opstellen. Ook kan het bedrijf meerdere medewerkers toegang geven tot deze gegevens.

Meer over de applicatie »

Inventarisatie

Een analyse op maat

De inventarisatie bestaat uit meerdere modules, elke module bestaat weer uit een aantal stellingen. Binnen de applicatie wordt gewerkt met filterstellingen, waarbij vervolgstellingen pas naar voren komen wanneer het onderwerp van toepassing is gebleken. Als er bij een hoofdvraag bijvoorbeeld geantwoord is dat er binnen het bedrijf niet wordt gewerkt met handgedragen machines, worden de vervolgvragen over handgedragen machines automatisch overgeslagen.

Meer over de Inventarisatie »

Plan van Aanpak

En nu... actie!

Het Plan van Aanpak word gegenereerd op basis van de geconstateerde knelpunten, de mogelijke risico’s en de daarbij behorende adviezen om deze risico’s te beperken. Een gebruiker kan de te nemen acties toevoegen aan deze knelpunten en er direct een verantwoordelijke binnen het bedrijf aan toekennen. Vanuit het Plan van Aanpak kan een eigen tijdschema gemaakt worden waarbinnen de geconstateerde risico´s worden opgelost. Hierbij moeten de grootste risico´s als eerste worden opgelost.

Meer over het Plan van Aanpak »

Rapportage

De Rapportage bevat alle zaken die zijn ingevuld in de RIE. Een rapport kan automatisch worden opgemaakt op basis van thema of op basis van prioriteit. Er kunnen ook documenten worden toegevoegd die relevant zijn voor de rapportage. Te denken valt hierbij aan een organigram, instructievoorschriften, andere formulieren, etc.