Eleven
Menu

Een RI&E voorelke branche.

Een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is er voor elke branche. Eleven mocht deze ontwikkelen voor de metaal-, technische installatiebranche en agrarische sector. We kunnen dus zeggen dat een groot gedeelte van Nederland werkt met onze RI&E.

Wat hebbenwe gedaan.

Samen met de Koninklijke Metaalunie bouwden we een vernieuwde online tool voor de RI&E met huidige data. Voor Stigas en OTIB hebben we dezelfde basis gebruikt en uitgebreid met een mijn-omgeving. Onze applicatie is in te zetten voor elke RI&E in elke branche.

  1. De bestaande RI&E's zijn geruisloos gemigreerd naar de nieuwe versie. Zo gingen er geen gegevens verloren!
  2. De gebruiker kan nu op een gebruiksvriendelijke manier een RI&E uitvoeren voor zijn bedrijf of vestiging. De ingevulde vragen zijn terug te vinden in de mijn-omgeving. Samen met het Plan van Aanpak, waarin de geconstateerde knelpunten, de mogelijke risico's omzet zijn naar adviezen.
  3. De applicatie is voorzien van een responsive ontwerp. De gebruiker kan op elk apparaat en beeldscherm goed en overzichtelijk de RI&E uitvoeren en bekijken.
  4. Bij Stigas hebben we de mijn-omgeving uitgebruid met de bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid. Waarmee je binnen 10 minuten visueel inzichtelijk maakt hoe het bedrijf er qua vitaliteit voor staat en op welk gebied er nog kansen liggen.

Voor de echtetechneuten.

We bouwden deze applicatie o.a. met Java en Elasticsearch.

Veiligheidvoor alles.

Een project waar we aan blijven vernieuwen om het technisch relevant te houden. Gebouwd in 2010 en sindsdien verbeterd en vernieuwd, en we ontwikkelen nog steeds door.

Een applicatievoor iedereen.

Deze RI&E maakt het uitvoeren makkelijk voor elk bedrijf binnen de metaal-, technische installatiebranche en agrarische sector. Het maakt risico's op de werkvloer inzichtelijk, waardoor de medewerkers veiliger kunnen werken.

De impactvan ons werk.