Eleven
Menu
Screenshot van de Kwaliteitsapplicatie van FLZ

Ontzorgen bijde zorgboer.

Zorg leveren voor clienten is wat de zorgboeren van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) doen. Om dit gedegen en professioneel te kunnen doen, maar niet te verzanden in te veel administratieve werkzaamheden ontwikkelden we, samen met FLZ, een centraal kwaliteitszorg systeem.

Wat hebbenwe gedaan.

Met de applicatie is het auditproces geautomatiseerd. Via het doorlopen van een aantal profielvragen omschrijft de zorgboer zijn werkwijze, met behulp van een flinke databank met voorbeelden en normeringen.

FLZ - Applicatie landschap
  1. Wij zijn gaan meekijken op de zorgboerderij om te zien waar de knelpunten lagen. De conclusie: ontlasten in administratieve taken, zodat de boer de boer kan zijn.
  2. Met de productowner van FLZ tussen onze developers hebben we dit project samen tot een succes gemaakt.
  3. De zorgboer registreert zijn gegevens, de auditor doorloopt het systeem en kan vervolgens het bedrijf sneller beoordelen, waardoor het keurmerk behouden blijft. Een overzichtelijk dashboard met de meest relevante acties en geeft inzicht in de voortgang van de inventarisatie, reacties van auditoren en notificaties over de te nemen vervolgstappen.

Voor de echtetechneuten.

Voor deze applicatie hebben we Java 8, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, Vue.js en Elasticsearch ingezet.

Een applicatie vande hoogste kwaliteit.

FLZ - Kennisbank

Een typisch greenfield project, vanaf de grond opgebouwd. Het gehele certificeringstraject is gedigitaliseerd. Om het de gebruiker makkelijk te maken hebben we Elasticsearch ingezet voor het doorzoeken van het handboek.

Een applicatievoor iedereen.

FLZ - Zorgaanbod

Het kwaliteitszorgsysteem is er voor de zorgboer en de auditor, maar uiteindelijk voor de mensen met een zorg- of hulpvraag die een fijne plek op de zorgboerderij gevonden hebben.

FLZ - Documenten
FLZ - Acties

De impactvan ons werk.