Eleven
Menu
5xBeter Website

Check checkvoor veiligheid.

Projectgroep 5xbeter bestaat om veilig en gezond werken in de metaalbranche te verbeteren. Ze ontwikkelden speciale Verbeterchecks en andere hulpmiddelen. Eleven bouwde de website en de Verbeterchecks.

Wat hebbenwe gedaan.

Het aanbod van 5xbeter was sinds de oprichting zo toegenomen, dat Eleven de website eerst inhoudelijk heeft geherstructureerd in een aantal thema's.

  1. Om overzicht te bieden aan de nieuwe Verbeterchecks met behorende flyers, folders en factsheets is er een speciale Mijn-omgeving aangelegd. Nu kunnen bedrijven de verschillende online Verbeterchecks eenvoudig inzien vanuit één centraal punt.
  2. Er zijn in totaal 6 Verbeterchecks gemaakt, waarmee de werkgever zijn medewerkers een veilige werkomgeving biedt. En, mits zij aan de norm voldoet, zich kan verantwoorden aan de Arbowet.

Voor de echtetechneuten.

We gebruikten Spring Boot, Spring Data JPA, Elasticsearch, CMS en OAuth2 voor de diensten van 5xbeter.

Voor de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen wisselen we informatie uit met Phillips Innovation Services. Samen werken we op technisch vlak aan een werkende oplossing, zodat de gebruiker zo snel mogelijk de Verbetercheck kan invullen.

Ivo van der Meer, Lead Java developer

IJzersterk voorveilig werk.

Bedrijven actief in de metaalindustrie kunnen snel en simpel ingewikkelde Verbeterchecks uitvoeren. Zo blijft de werkvloer veilig en werken in de metaalindustrie gezond.

Makkelijk inloggenvoor iedereen.

We hebben OAuth2 gebruikt bij de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen, voor het verifiëren van de inloggegevens. De klant logt in met de gegevens van een van de branche­verenigingen en heeft zo geen nieuwe inloggegevens nodig.

De impactvan ons werk.