Eleven
Menu

Innovation day2019

Bij Eleven besteden we ±10% van onze tijd aan opleiding, innovatie en kennisdeling. Dit doen we onder meer door het houden van innovation days. Iedere laatste donderdag van de maand is het zover. Deze dag werken alle Eleveners niet aan lopende projecten, maar aan vernieuwing. Het moment om je te verdiepen in een nieuwe techniek, mogelijkheden te bekijken voor het verbeteren van processen of het maken van prototypes voor nieuwe functionaliteiten.

De onderwerpen van afgelopen half jaar variëren van het testen van nieuwe technieken of methodieken tot het bedenken en introduceren van een verbetering qua werkwijze.

Een greep uit de onderzochte technische onderwerpen:

  • GraphQL
  • Reactive Programming met Spring
  • Spring cloud contract
  • Proof of Concept voor User federation i.c.m. keycloak
  • Resource bundle vertalingen in client-side code kunnen gebruiken
  • High level REST api elasticsearch i.c.m. spring data
  • Kwetsbaarheden in JavaScript libraries controleren (OWASP dependency check versie 5)

De kennis die we hebben opgedaan delen we met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje bij onze Demo Fridays. Elke vrijdagmiddag geeft een collega een presentatie over de kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn innovation day, zo helpen we elkaar als team.

We kijken uit naar de volgende innovations!